Jesteś tutaj

Radca prawny Łukasz Miatkowski

Doświadczony praktyk z zakresu udzielania zamówień publicznych. Przygotował i przeprowadził ponad tysiąc postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada bogate doświadczenie
w obsłudze realizacji umów na roboty budowalne, zawartych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, m.in. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zamówienia publiczne to nie tylko praca po stronie Zamawiającego, lecz także praca po stronie Wykonawcy. Reprezentował zarówno Zamawiających jak też Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Odbył szereg szkoleń poświęconych zamówieniom publicznym. Dysponuje dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o Finansach publicznych i wiele innych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2000r. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2004r.

 

lukasz.miatkowski@sowislo.com.pl

 

< powrót