Jesteś tutaj

Adwokat Anna Respond

Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa pracy  oraz prawa rodzinnego. Doradza podmiotom gospodarczym w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością. W dotychczasowej praktyce świadczy pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak osobom fizycznym.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych gospodarczych i cywilnych. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała podmioty gospodarcze w sprawach o zapłatę, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy oraz innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. z zakresu prawa pracy. Reprezentowała również przedsiębiorców w ramach toczących się postępowań administracyjnych, w tym w toku kontroli prowadzonych przez właściwe organy.

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Równolegle studiowała Administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, którą ukończyła w tym samym roku, również z wyróżnieniem. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką w warszawskich kancelariach prawnych. W 2016 roku została wpisana na listą adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

anna.respond@sowislo.com.pl

 

< powrót