Jesteś tutaj

Radca prawny Filip Janyszek

Praktyk, specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjno – budowlanego, posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej w procesie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

W ramach współpracy z podmiotami administracji publicznej, doradzał m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, służbie zdrowia, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz instytucjom kultury i oświaty. Wspomagał realizację procesów infrastrukturalnych po stronie Zamawiających sektorowych m.in. z branży energetycznej, kolejowej oraz drogowej.

Wielokrotnie angażował się merytoryczne w ramach realizowanych kontraktów po stronie klientów korporacyjnych analizując ryzyko korporacyjne związane z uczestnictwem podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowując wystąpienia do Zamawiających.

W ramach powierzonych kompetencji brał udział w przygotowywaniu oraz prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również świadczył usługi doradcze wspomagające procesy udzielania zamówień publicznych. Inicjator oraz uczestnik w procesie tworzenia systemu udzielania zamówień publicznych w jednostce Zamawiającego. Autor regulaminów wewnętrznych, wzorcowej dokumentacji przetargowej, uchwał i opinii prawnych. Reprezentował interesy podmiotów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor artykułów i publikacji branżowych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Absolwent podyplomowego Studium Zamówień Publicznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

filip.janyszek@sowislo.com.pl

 

< powrót