Jesteś tutaj

Radca prawny Grzegorz Józefiak

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne, w tym umów opartych o procedury FIDIC.
Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zagadnień dotyczących pomocy publicznej, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010 r.), a także studia podyplomowe „Zamówienia Publiczne” na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2011 r.). Po odbytej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i zdanym z wyróżnieniem egzaminie radcowskim, uzyskał wpis na listę radców prawnych OIRP w Katowicach (2015 r.). Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku.
 

grzegorz.jozefiak@sowislo.com.pl

 

< powrót