Jesteś tutaj

Radca prawny Joanna Badke

Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, medycznego oraz prawa pracy. Prowadzi sprawy Klientów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań. Szczególnie zainteresowana prawem medycznym, które od kilku lat stosuje w codziennej praktyce związanej z obsługą prawną lekarzy oraz podmiotów leczniczych, w szczególności w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę oraz odszkodowawczych – m.in. związanych z błędami w sztuce. Prowadzi postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wspiera Klientów w zakresie działań podejmowanych w związku z rejestracją, zmianami i wykreśleniem podmiotów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Uczestniczy w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z prawem medycznym. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Prawo (2012 r.) oraz Administracja (2014 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

joanna.badke@sowislo.com.pl

 

< powrót