Jesteś tutaj

Adwokat Lena Burdzińska

Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2013 roku jako aplikant adwokacki, zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych.
W ramach współpracy uczestniczyła również w prowadzeniu spraw obejmujących szerokie spektrum dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa karnego. Wielokrotnie reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania.

Dzięki zdobytym uprawnieniom i posiadanej wiedzy, obszary praktyki zawodowej koncentruje w szczególności na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym spadkowym, prawem gospodarczym oraz prawem karnym.

W zakresie zawodowych zainteresowań adwokat Leny Burdzińskiej pozostaje metoda rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami w sposób ugodowy, na drodze negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej - mediatora.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po odbyciu aplikacji adwokackiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

 

 

lena.burdzinska@sowislo.com.pl

< powrót