Jesteś tutaj

Radca prawny Magdalena Sobczak

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawa spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzeniu procedur tworzenia, połączenia, podziału, a także przekształcenia i likwidacji spółek prawa handlowego. Przygotowuje projekty dokumentów korporacyjnych, a także prowadzi  obsługę prawną zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Zajmuje się także obsługą podmiotów prowadzących działalność w formie stowarzyszeń i fundacji.

Posiada szeroki zakres wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu spraw w zakresu prawa pracy, w tym bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów (zarówno przedsiębiorców jak i pracowników) przed sądem pracy, w szczególności w postępowaniach związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, nierównym traktowaniem i dyskryminacją w zatrudnieniu czy roszczeniami opartymi na przepisach ustawy o zwolnieniach grupowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w naszej Kancelarii została wpisana w 2011 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Z Kancelarią współpracuje od maja 2008 roku.

 

magdalena.sobczak@sowislo.com.pl

< powrót