Jesteś tutaj

Przemysław Przerywacz – radca prawny

Wysokiej klasy specjalista w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, reprezentuje także interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych. Wartości przedmiotów sporu w sprawach w których reprezentował podmioty gospodarcze przekraczają 65 mln zł. Jest także pełnomocnikiem podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi. Na swoim koncie, podczas wieloletniej praktyki zawodowej, ma ponad 50 wystąpień przed Sądem Najwyższym, w tym jest autorem ponad 30 skarg kasacyjnych. Doradza Klientom również w sprawach z zakresu ochrony konkurencji zarówno w podejmowaniu działań prewencyjnych jak i w toku postępowań przed organami ochrony konkurencji. W pracy zawodowej łączy również aspekty prawa gospodarczego, cywilnego oraz zawierania, rozwiązywania i wykonywania umów cywilnoprawnych. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał również pozytywny wynik na egzaminie sędziowskim, a od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

 

przemyslaw.przerywacz@sowislo.com.pl

 

< powrót