Jesteś tutaj

Radca prawny Wojciech Piórkowski

Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu Prawa zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających jak i oferentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zagadnień dotyczących pomocy publicznej oraz zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Jest wykładowcą przedmiotu „zamówienia publiczne” na studiach wyższych oraz w ramach studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest nauczycielem akademickim na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Jest również autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz The George Washington University School of Business. Członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz przedstawiciel OIRP w Poznaniu w Krajowej Izbie Radców Prawnych .

 

wojciech.piorkowski@sowislo.com.pl

 

< powrót