Jesteś tutaj

Prawo administracyjne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Prawnicy kancelarii doradzają w zakresie postępowania administracyjnego oraz reprezentują klientów przed organami administracyjnymi.

Firma świadczy usługi na rzecz uczestników postępowań oraz podmiotów obowiązanych do zamawiania dóbr i usług na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przygotowywane są oferty oraz sporządzane środki odwoławcze. W ramach tych działań kancelaria doradza również jednostkom samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie prawa ochrony środowiska.