Jesteś tutaj

Prawo cywilne

Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego. Prawnicy na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to oferować Państwu profesjonalną usługę obejmującą doradztwo z dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników. Nasi prawnicy przygotowują i konsultują umowy prawa cywilnego oraz prowadzą sprawy spadkowe.