Jesteś tutaj

Prawo medyczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawej podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi medyczne, oraz w reprezentowaniu osób fizycznych wykonujących na co dzień zawody związane z opieką medyczną.

Kancelaria zajmuje się również problematyką dotyczącą zawierania i realizacji umów z zakresie bieżącej działalności Zakładów Opieki Zdrowotnej (publicznych i niepublicznych), w tym także umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sporządza audyty i opinie prawne, prowadzi postępowania cywilne i karne w imieniu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz indywidualne postępowania w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy.