Jesteś tutaj

Renata Kawula – radca prawny

W praktyce zawodowej łączy zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, medycznym i ubezpieczeniowym. Doradza w procesie restrukturyzacji spółek z wykorzystaniem upadłości z możliwością zawarcia układu. Reprezentuje zarówno podmioty zagrożone upadłością jak również ich wierzycieli. Jako osoba z uprawnieniami sędziowskimi wykorzystuje bogate doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej sądów powszechnych w następujących wydziałach: upadłościowo-naprawczym, gospodarczym, cywilnym i karnym. Aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu w życie przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w bliskiej współpracy z jej twórcami tj. prof. Feliksem Zedlerem i prof. Andrzejem Jakubeckim. Jest cenionym ekspertem szkoleniowym w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, syndyków, aplikantów radcowskich i sędziowskich, urzędników skarbowych.  

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1992 roku otrzymała uprawnienia sędziowskie, w latach 2003-2006 była Przewodniczącą Wydziału Upadłościowo-Naprawczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. W 2007 roku została wpisana na listę radców prawnych

 

renata.kawula@sowislo.com.pl

 

< powrót