Jesteś tutaj

Nasi prawnicy ekspertami na XII Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych w Warszawie

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych z aktywnym udziałem prawników Departamentu Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii w charakterze ekspertów oraz Pani Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk. Organizatorem konferencji była Forum Media Polska Sp. z o.o., wydawca między innymi miesięcznika „Monitor Zamówienia Publicznych”. Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników, głównie reprezentujących Zamawiających, ale też przedstawicieli Wykonawców. Kancelaria wystawiła tzw. „stolik ekspercki”, przy którym radca prawny Łukasz Miatkowski udzielił uczestnikom konferencji licznych profesjonalnych porad prawnych z zakresu zamówień publicznych. Z kolei Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych Andrzej Godoń przeprowadził z uczestnikami konferencji praktyczne warsztaty w zakresie: „Zamówienia in-house w gospodarce komunalnej”.

Na konferencji zostały omówione, w szczególności następujące tematy:

  • prawidłowe ustalenie wartości zamówienia oraz szacowanie wysokości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej 30 000 euro,
  • dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne, kryteria ceny, procedura odwrócona i terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • analiza i ocena oferty, wezwania do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • zamówienia in-house dotyczące gospodarki odpadami,
  • konstruowanie klauzul społecznych, by wyegzekwować zatrudnienie osób defaworyzowanych, oraz klauzule aneksowe, w których należy uwzględnić zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy czy terminu realizacji zamówienia.