Jesteś tutaj

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2484/17 i KIO 2483/17) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dwa odwołania wniesione przez T-Mobile Polska S.A. oraz Konsorcjum: Orange  Polska S.A.
i Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu pn.: „Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury” prowadzonym przez Zamawiającego tj. Prokuraturę Krajową reprezentowaną przez naszą Kancelarię.

Odwołujący kwestionowali prawidłowość wyboru oferty Wykonawcy, którym była Netia S.A. jako najkorzystniejszej. Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku przyznała, iż Zamawiający dokonał prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej opiewającej na kwotę 17.432.150,40 złotych, co skutkowało koniecznością oddalenia wniesionych odwołań.

Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą z sukcesem reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.