Jesteś tutaj

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Integrated Solutions Sp. z o.o.

Radca prawny Wojciech Piórkowski z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych reprezentował Zamawiającego tj. Prokuraturę Krajową w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wyrokiem z dnia 12 marca 2018 roku, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o., które kwestionowało postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu umowy.