Jesteś tutaj

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum m.in. Erbud S.A oraz Vamed Polska Sp. z o.o.

Radca prawny Grzegorz Józefiak z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych reprezentował Zamawiającego tj. Województwo Wielkopolskie w imieniu którego działała spółka Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

Wyrokiem z dnia 10 września 2018 roku, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy tj. konsorcjum m.in. Erbud S.A oraz Vamed Polska sp. z o.o., które kwestionowało wybór oferty najkorzystniejszej złożonej przez Warbud S.A oraz odrzucenie oferty konsorcjum.