Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Zespół Kancelarii świadczy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne i sprawne uzyskiwanie zamówień publicznych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów zobowiązanych do stosowania polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zamówień, a także do wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia na terenie Polski.

Współpraca z naszą Kancelarią gwarantuje uniknięcie formalno-prawnych pułapek, które niewątpliwie związane są z udziałem w postępowaniu przetargowym, co w konsekwencji oznacza: dla wykonawców dużą szansę na pozyskanie danego zamówienia, zaś dla zamawiających – pewność, iż podjęte przez nich działania i decyzje odpowiadają obowiązującym przepisom.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od etapu uregulowania stosunków pomiędzy konsorcjantami, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, po procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym. W zakres naszych świadczeń wchodzi również analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami prawa zamówień publicznych, jak również wszelkiej dokumentacji, którą wykonawcy są zobowiązani składać wraz ze swoją ofertą. Nadto oferujemy także pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód związanych z uczestnictwem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w związku z realizacją kontraktu.