„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

„Udostępnianie dokumentacji medycznej” tematem panelu na „Forum Menedżerów Służby Zdrowia”

08.02.2019

W dniu 7 lutego 2019 roku prawnicy Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w osobach: radcy prawnego Eweliny Jeglikowskiej – dyrektora departamentu, adwokata Michała Górskiego oraz inspektora ochrony danych Jakuba Wieczerzaka, wzięli udział w „Forum Menedżerów Służby Zdrowia”, które zorganizowane zostało w Bydgoszczy przez Mazowieckie Centrum Biznesowe. Nasi eksperci dla licznie zgromadzonych menedżerów podmiotów leczniczych poprowadzili wykład poświęcony wybranym zagadnieniom związanym z „Udostępnianiem dokumentacji medycznej” w szczególności w postępowaniu karnym, wzajemnego stosunku przepisów RODO oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wchodzącej w życie najbliższym czasie, istotnej nowelizacji przepisów dotyczących analizowanej tematyki.

Wystąpienia prawników Kancelarii spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników Forum, z którymi nasi eksperci dzielili się wiedzą i doświadczeniem, także po zakończeniu przedmiotowego panelu.

 

Pozostałe aktualności