Uczestniczyliśmy w XVII Forum Rynku Zdrowia

Mecenasi z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych tj. radca prawny Ewelina Jeglikowska, radca prawny Anna Piotrowska-Musioł oraz adwokat Paulina Kozłowska  uczestniczyły w XVII Forum…

Więcej
Publikujemy w Kwartalniku: Prawo Budowlane (nr 10)

W Numerze 10. Kwartalnika: Prawo Budowlane (wydawnictwo Must Read Media) ukazał się artykuł mec. Anety Fornalik: „Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – procedura, charakter prawny”, który…

Więcej
Nie warto zwlekać z decyzją o dochodzeniu roszczeń – Sądy potwierdzają zasadność powództw nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments wobec Alior Bank S.A.

Kancelaria wniosła kolejny pozew związany z roszczeniami nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy W Investments. Tym razem Klient Kancelarii, konsument, domaga się zapłaty na jego rzecz przez Alior…

Więcej
Wszystkie aktualności

„Wiele szpitali w związku z walką z epidemią poniosło koszty przewyższające ich ryczałty” – wywiad mec. Anny Piotrowskiej-Musioł dla „Dziennika Gazety Prawnej”

07.10.2021

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Kadry i Płace” (nr 195/2021) opublikował w dniu 7 października 2021 roku wywiad z radcą prawnym Anną Piotrowską-Musioł pt.: „Wiele szpitali w związku z walką z epidemią poniosło koszty przewyższające ich ryczałty”.

Zagadnienie poruszone w wywiadzie dotyczy precedensowego powództwa skierowanego przez Kancelarię w imieniu jednego ze szpitali wojewódzkich przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę blisko 90 milionów złotych, których podczas obowiązywania stanu epidemii Fundusz nie wypłacił temu szpitalowi w związku z przekształceniem go w szpital zakaźny, dedykowany pacjentom z zakażeniem wirusem SARS CoV-2. Było to wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące tej jednostce z tytułu przynależności do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali). Fundusz stanął na stanowisku, że szpital nie wykonał zakładanego poziomu świadczeń „sieciowych”, a zamiast tego otrzymywał wynagrodzenie ze specjalnego funduszu covidowego przeznaczonego na finansowanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych w związku z zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Tymczasem szpital – pomimo przekształcenia go w szpital zakaźny jednoimienny, a następnie w szpital IV poziomu systemu zabezpieczenia covidowego, kontynuował udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach (nie doszło zatem do przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej) i nie zmienił zakresu udzielanych świadczeń (w dalszym ciągu utrzymywał potencjał wykonawczy do realizowania świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach zakontraktowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej). Realizował wprawdzie umowę sieciową na poziomie niższym niż zakładany, jednak w miarę zwalniania łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 wykonanie to wzrastało. Co więcej, podobnie jak zdecydowana większość szpitali w Polsce, skorzystał z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego obejmującego rok 2020 do dnia 31 grudnia 2021. W konsekwencji nadal może „nadrabiać” świadczenia określone w limitach dla ubiegłego roku.

Pozostałe aktualności