Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza…

Więcej
„Praca zdalna w kraju w związku z COVID-19 a rezydencja podatkowa” – artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko w „Kwartalniku Doradca Podatkowy”

Wydawany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych „Kwartalnik Doradca Podatkowy”, w numerze 4/2020, zamieścił artykuł doradcy podatkowego Iwony Jacieczko, zatytułowany „Praca zdalna w kraju w związku z…

Więcej
Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na pacjencie - korzystny wyroku poznańskiego Sądu

W dniu 16 grudnia 2020 roku zakończył się trwający prawie 3 lata proces o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wytoczony przez pacjenta wobec jednego z poznańskich Szpitali. Sąd Rejonowy Poznań…

Więcej
Wszystkie aktualności

Artykuł adwokat Anety Fornalik w Serwisie Informacji Prawnej „Legalis” dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej

08.01.2021

W dniu 7 stycznia 2021 roku Serwis Informacji Prawnej „Legalis” opublikował ogólnodostępny artykuł (tzw. n.ius) adwokat Anety Fornalik z zakresie Prawa gospodarczego: „Rozporządzenie covidowe ograniczające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej niezgodne z Konstytucją RP.”

Publikacja stanowi wybór tez uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r., sygn. akt: II SA/Op 219/20 i krótki komentarz do tego orzeczenia.

Wyrok jest jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących zgodności z Konstytucją tzw. przepisów covidowych. Niedawno opublikowano także uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r., sygn. akt: VIII SA/Wa491/20, który odnosi się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zapraszamy do ogólnodostępnej lektury n.iusa: https://legalis.pl/rozporzadzenie-covidowe-ograniczajace-swobode-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-niezgodne-z-konstytucja-rp/

Pozostałe aktualności