„Najnowsze zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego” – artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk w dzienniku „Rzeczpospolita”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 5 sierpnia 2020 roku opublikował w swoim internetowym wydaniu, artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk zatytułowany…

Więcej
Wzięliśmy udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym dla radców prawnych

W dniu 31 lipca 2020 roku przedstawiciele naszej Kancelarii, radca prawny Joanna Badke oraz radca prawny Jacek Krystek, wzięli wraz z siedmioma innymi zespołami udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym…

Więcej
Zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w Polsce w 18 ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita”

W najbardziej prestiżowym w środowisku prawniczym Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita” zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w skali całej Polski pod względem liczby…

Więcej
Wszystkie aktualności

Dla naszego Klienta-Przedsiębiorcy wygraliśmy długoletni spór podatkowy

15.06.2020

W 2015 roku u Przedsiębiorcy pojawili się pracownicy urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia u niego kontroli podatkowej dotyczącej podatku VAT za poszczególne miesiące 2013 roku. Kontrola zakończyła się dla niego niekorzystnymi ustaleniami. Od podatnika (który nie był wtedy reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika) zażądano zapłaty dodatkowej kwoty podatku VAT ustalonej w wyniku szacowania, kwota ta została uregulowana.

Nasz doradca podatkowy Sławomir Wiciak reprezentował Przedsiębiorcę w 6 postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, a następnie w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskimi.

Postępowania podatkowe w tej sprawie zostały wszczęte w czerwcu 2016 roku. Pierwotnie organ odwoławczy, decyzją z kwietnia 2018 roku uchylił w całości 6 decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednak kolejne wydane w tej sprawie decyzje (tym razem podatek VAT do zapłaty został określony w znacznie niższej wysokości) zostały podtrzymane przez organ odwoławczy. Postępowania przed organami skarbowymi zakończyło się w kwietniu 2019 roku.

Kancelaria wniosła na te rozstrzygnięcia 6 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Co ciekawe, Sąd rozpatrywał te sprawy dwukrotnie wydając przy tym odmienne wyroki. Za pierwszym razem, podzielił stanowisko organów podatkowych oddalając skargi w całości. Następnie jednak na skutek złożonych przez Kancelarię skarg kasacyjnych WSA, w trybie autokontroli uchylił 6 swoich wcześniejszych orzeczeń, podzielając w całości przedstawioną w skargach argumentację naszego doradcy podatkowego. Wyrokami z grudnia 2019 roku uchylono wszystkie zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji, oraz zasądzono na rzecz Przedsiębiorcy zwrot kosztów postępowań sądowych.

Finał sprawy nastąpił w maju 2020 roku, kiedy urząd skarbowy wydał dla naszego Klienta decyzje stwierdzające nadpłatę podatku VAT w spornych okresach. Co za tym idzie, Przedsiębiorca po długoletnim sporze odzyskał nadpłacony podatek VAT, którego bezprawnie żądały od niego organy podatkowe.

Pozostałe aktualności