Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 roku (sygn. akt KIO 1115/20) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Więcej
Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym…

Więcej
Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano…

Więcej
Wszystkie aktualności

IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

20.02.2020

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze prelegenta w IV Wielkopolskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych - Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy, który odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. w Poznaniu.

Mecenas Wojciech Piórkowski w swoim wystąpieniu omówi instytucję Warunków udziału w postępowaniu według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
  • uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
  • zdolność techniczna lub zawodowa,
  • udostępnianie zasobów podmiotów trzecich,
  • podmiotowe środki dowodowe.                                                                                

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie.

Pozostałe aktualności