Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół” rekomendując przeprowadzenie aukcji elektronicznej (licytacja w dół), wynikiem czego…

Więcej
„Zamówienia publiczne w czasie epidemii”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 3 kwietnia 2020 roku opublikował artykuł radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego, kierującego praktyką…

Więcej
Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Gminy Czerwonak

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni AKWEN w Koziegłowach”, w wyniku którego w dniu…

Więcej
Wszystkie aktualności

IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

20.02.2020

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze prelegenta w IV Wielkopolskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych - Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy, który odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. w Poznaniu.

Mecenas Wojciech Piórkowski w swoim wystąpieniu omówi instytucję Warunków udziału w postępowaniu według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
  • uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
  • zdolność techniczna lub zawodowa,
  • udostępnianie zasobów podmiotów trzecich,
  • podmiotowe środki dowodowe.                                                                                

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie.

Pozostałe aktualności