„Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Pozwolenie na budowę…

Więcej
„Decyzja o warunkach zabudowy - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Miło nam poinformować, że już w marcu 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Decyzja o warunkach…

Więcej
„Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich” - artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 25 lutego 2021 roku na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się artykuł mec. Jacka Sobczaka pt. „Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich”, poświęcony…

Więcej
Wszystkie aktualności

Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 3038/20)

16.12.2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości zarzuty odwołującego oraz potwierdziła zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zarzuty dotyczyły braku wykazania przez wykonawcę faktycznego wykonania robót wykonywanych wcześniej z wspólnie z innym podmiotem w ramach konsorcjum. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak, że wykonawca wykazał wspólną realizację robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu. Przy czym ustawodawca nie wymaga aby roboty zrealizowane były wyłącznie samodzielnie, w takim przypadku bowiem wykluczono by sens zawiązywania konsorcjów.

Zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski.

Pozostałe aktualności