„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

20.09.2019

Wyrokiem z dnia 20 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach (SP ZOZ MSWiA) o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SPZOZ MSWiA w Kielcach może zatem podpisać z wybranym Wykonawcą umowę o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 (część 4)” o wartości ponad 35 mln zł.

SPZOZ MSWiA w Kielcach w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, z sukcesem reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski – Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, który skutecznie doprowadził do oddalenia przez Izbę wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu przeciwko najkorzystniejszej ofercie.

Pozostałe aktualności