Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

20.09.2019

Wyrokiem z dnia 20 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach (SP ZOZ MSWiA) o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SPZOZ MSWiA w Kielcach może zatem podpisać z wybranym Wykonawcą umowę o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest „Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 (część 4)” o wartości ponad 35 mln zł.

SPZOZ MSWiA w Kielcach w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, z sukcesem reprezentował radca prawny Wojciech Piórkowski – Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, który skutecznie doprowadził do oddalenia przez Izbę wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu przeciwko najkorzystniejszej ofercie.

Pozostałe aktualności