„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum m.in. Erbud S.A oraz Vamed Polska Sp. z o.o.

12.09.2018

Radca prawny Grzegorz Józefiak z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych reprezentował Zamawiającego tj. Województwo Wielkopolskie w imieniu którego działała spółka Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

Wyrokiem z dnia 10 września 2018 roku, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy tj. konsorcjum m.in. Erbud S.A oraz Vamed Polska sp. z o.o., które kwestionowało wybór oferty najkorzystniejszej złożonej przez Warbud S.A oraz odrzucenie oferty konsorcjum.

Pozostałe aktualności