Sukces Kancelarii w sporze o zapłatę kary umownej

Zainicjowany w 2014 roku przez Kancelarię w imieniu Klienta – spółki z branży budowlanej, specjalizującej się w budowie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – spór, prowadzony przeciwko zagranicznemu…

Więcej
Nasza ekipa na festiwalu Pol’and’Rock :)

Na odbywającym się w dniach 1-3 sierpnia 2019 roku, 25 festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą Kancelarię reprezentowało liczne grono fanów dobrej muzyki, m.in.: adw. Joanna Kaczmarek -Pawlak, adw.…

Więcej
Obsługa prawna przyrzeczenia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, w wyniku…

Więcej
Wszystkie aktualności

Mec. Paweł Sowisło nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

29.07.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2019 roku odbyła się 20 Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”. Wydarzenie to odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku, w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas XV Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa PTPS. Funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego powierzono mec. Pawłowi Sowisło.

Tytułem uznania i podziękowania za utworzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego oraz za 30 letnie pełnienie funkcji Prezesa PTPS, XV Walne Zebranie członków PTPS nadało prof. zw. dr hab. dr h.c.  Andrzejowi J. Szwarcowi tytuł honorowego Prezesa PTPS.

 

 

Pozostałe aktualności