Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania wniesioną w imieniu Klienta – byłego pracownika pozwanej spółki, zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Generalnego – przez Kancelarię skargę kasacyjną, której podstawę…

Więcej
Wygrana w sporze z Izbą Administracji Skarbowej

Kancelaria w imieniu byłej Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu toczyła spór sądowy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu. Reprezentowana przez radcę prawnego Ewelinę…

Więcej
Artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego w "Monitorze Zamówień Publicznych"

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu listopadowym 2019 (nr 10) opublikował artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego — Dyrektora…

Więcej
Wszystkie aktualności

Mec. Paweł Sowisło nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

29.07.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2019 roku odbyła się 20 Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”. Wydarzenie to odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku, w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas XV Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa PTPS. Funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego powierzono mec. Pawłowi Sowisło.

Tytułem uznania i podziękowania za utworzenie Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego oraz za 30 letnie pełnienie funkcji Prezesa PTPS, XV Walne Zebranie członków PTPS nadało prof. zw. dr hab. dr h.c.  Andrzejowi J. Szwarcowi tytuł honorowego Prezesa PTPS.

 

 

Pozostałe aktualności