„Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Pozwolenie na budowę…

Więcej
„Decyzja o warunkach zabudowy - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Miło nam poinformować, że już w marcu 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Decyzja o warunkach…

Więcej
„Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich” - artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 25 lutego 2021 roku na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się artykuł mec. Jacka Sobczaka pt. „Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich”, poświęcony…

Więcej
Wszystkie aktualności

Obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności Szpitala spoczywa na pacjencie - korzystny wyroku poznańskiego Sądu

02.01.2021

W dniu 16 grudnia 2020 roku zakończył się trwający prawie 3 lata proces o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wytoczony przez pacjenta wobec jednego z poznańskich Szpitali.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał wyrok, oddalający powództwo pacjenta wobec niewykazania roszczenia. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji słusznie wskazał, iż powód domagając się zadośćuczynienia od pozwanego Szpitala, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodowego wynikającego z treści art. 6 k.c. winien wykazać, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do uwzględniania powództwa. W ocenie Sądu to pacjent powinien dowieść, że po stronie Szpitala doszło do działań zawinionych, skutkujących powstaniem szkody majątkowej bądź niemajątkowej po jego stronie.

Powyższe potwierdza prezentowane przez Kancelarię stanowisko, że w tzw. „procesach lekarskich” to pacjenci występujący z roszczeniami wobec lekarzy lub podmiotów leczniczych powinni przedstawić dowody, z których wynika, że prowadzone leczenie nie odpowiada zasadom aktualnej wiedzy medycznej i nie zostało wdrożone z należytą starannością.

W przedmiotowej sprawie powód nie sprostał powyższemu, a wydana przez biegłego sądowego opinia lekarska potwierdziła, że leczenie pacjenta było prawidłowe.

Sprawa prowadzona była przez radcę prawnego Magdalenę Cieślińską-Dopierałę oraz adwokata Paulinę Kozłowską z Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych w ramach świadczonej przez Kancelarię kompleksowej obsługi prawnej poznańskiego Szpitala.

Pozostałe aktualności