Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 roku (sygn. akt KIO 1115/20) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Więcej
Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym…

Więcej
Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano…

Więcej
Wszystkie aktualności

Obsługa prawna przyrzeczenia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

31.07.2019

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, w wyniku którego w dniu 30 lipca 2019 roku ogłoszono wyniki tego prestiżowego konkursu.

Zwycięzcą konkursu jest warszawska pracownia architektoniczna WXCA Sp. z o.o.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach) Stary Rynek, Poznań, min. w obecności przedstawiciela Kancelarii tj. prawnika Arkadiusza Bociana z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych

Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu, pozwalające na realizację nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pozostałe aktualności