Sukces Kancelarii w sporze o zapłatę kary umownej

Zainicjowany w 2014 roku przez Kancelarię w imieniu Klienta – spółki z branży budowlanej, specjalizującej się w budowie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – spór, prowadzony przeciwko zagranicznemu…

Więcej
Nasza ekipa na festiwalu Pol’and’Rock :)

Na odbywającym się w dniach 1-3 sierpnia 2019 roku, 25 festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą Kancelarię reprezentowało liczne grono fanów dobrej muzyki, m.in.: adw. Joanna Kaczmarek -Pawlak, adw.…

Więcej
Mec. Paweł Sowisło nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-29 czerwca 2019 roku odbyła się 20 Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania…

Więcej
Wszystkie aktualności

Obsługa prawna przyrzeczenia publicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

31.07.2019

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, w wyniku którego w dniu 30 lipca 2019 roku ogłoszono wyniki tego prestiżowego konkursu.

Zwycięzcą konkursu jest warszawska pracownia architektoniczna WXCA Sp. z o.o.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach) Stary Rynek, Poznań, min. w obecności przedstawiciela Kancelarii tj. prawnika Arkadiusza Bociana z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych

Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu, pozwalające na realizację nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Pozostałe aktualności