„Dotychczasowe zmiany tylko utrudniały prawidłowe stosowanie prawa”

„Dziennik Gazeta Prawna” – prestiżowy dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach…

Więcej
IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Profesor Andrzej Jan Szwarc przekazał księgozbiór własny adwokatowi Pawłowi Sowisło

01.12.2019

W dniu 28 listopada 2019 roku w siedzibie Kancelarii prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc podpisując „AKT PRZEKAZANIA” dokonał uroczystego przekazania, zgromadzonego w ciągu swej 58-letniej aktywności naukowo-badawczej, księgozbioru własnego na rzecz swojego wychowanka adwokata Pawła Sowisło, który odebrał księgozbiór w imieniu całego zespołu prawników naszej Kancelarii.

Księgozbiór zawiera cenne i unikatowe publikacje z zakresu prawa karnego, będącego głównym przedmiotem  działalności naukowo-badawczej Pana Profesora, ale także liczne publikacje z innych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza z zakresu prawa sportowego, będącego drugim ważnym przedmiotem zainteresowań badawczych Pana Profesora, co pozostaje w związku z utworzeniem przez niego Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i pełnienia przez 30 lat funkcji jego Prezesa.

Przekazany księgozbiór stanowi istotne uzupełnienie bogatej biblioteki własnej Kancelarii i z pewnością będzie służył obecnym oraz przyszłym pracownikom Kancelarii.

Panie Profesorze, serdecznie dziękujemy za ten cenny dar !

                                   

                                     

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Pozostałe aktualności