Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Uzyskaliśmy przełomowy wyrok Sądu Administracyjnego dla podmiotów powiązanych

31.08.2020

Dla naszego Klienta, renomowanej wyższej Uczelni publicznej, uzyskaliśmy przełomowy, korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie braku istnienia powiązań, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomiędzy Uczelnią a podmiotami przez nią utworzonymi. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi punkt zwrotny we właściwej ocenie relacji zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Uczelni niekorzystną interpretację indywidulaną, w której uznał, że Uczelnia wyższa, zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. jak również obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., bierze udział w zarządzeniu i kontroli utworzonych podmiotów oraz wywiera na nie znaczący wpływ.  Powyższe warunki są wystarczające do uznania ich za podmioty powiązane. Tym samym organ podatkowy przyjął, że relacje zachodzące pomiędzy podmiotami publicznymi oraz transakcje przez nie realizowane podlegają tymi samym obostrzeniom jak w przypadku spółek kapitałowych.

Wskazać należy, że konsekwencją istnienia powiązań między podmiotami jest obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, która ma potwierdzić, że podmioty stosują rynkowe warunki transakcji i nie wykorzystują powiązań do zmiany poziomu opodatkowania.

W złożonej skardze Kancelaria zwróciła uwagę na funkcjonowanie i specyficzny charakter podmiotów wskazanych w interpretacji oraz podkreśliła intencję ustawodawcy przy wprowadzeniu przepisów dotyczących podmiotów powiązanych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumentację przedstawioną przez doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko i uchylił wydaną przez organ podatkowy interpretację indywidualną.

Pozostałe aktualności