Obsłużyliśmy przekształcenie formy organizacyjnej wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce

Adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Anna Możdżeń oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali, koordynowali i zapewnili obsługę prawną oraz organizacyjną zakończonego sukcesem procesu…

Więcej
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Prawne problemy nurkowania” w dniu 19 grudnia 2020 roku

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którego Prezesem jest adwokat Paweł Sowisło, po raz 21 organizuje konferencję naukową (online), której tematem przewodnim tym razem będą „Prawne problemy nurkowania”.…

Więcej
Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą, która potwierdziła prawidłowość warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz PKP PLK S.A., pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej…

Więcej
Wszystkie aktualności

Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

23.11.2020

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych problemów prawnych.

W miesiącu październiku i listopadzie 2020 roku ukazały się opracowania adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko.

Zapraszamy do lektury naszych tzw. „N.ius’ów orzeczniczych i legislacyjnych:

 1. Wpłata własna darowanych środków pieniężnych nie uchyla zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
 2. Nieważność decyzji Prezesa Rady Ministrów o powierzeniu Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym.
 3. Dla stwierdzenia czy działka stanowi „grunt zabudowany na cele mieszkaniowe” niezbędne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy.
 4. Ustalenie godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie narusza istoty swobody działalności gospodarczej.
 5. Charakter prawny sprzeciwu od orzeczenia SKO.
 6. Pojęcia „wejście w życie” i „obowiązywanie” (uchwały) są tożsame.
 7. Za wadliwe pozwolenie na budowę odpowiada powiat.
 8. Nieważność uchwały rady gminy w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego.
 9. Czy możliwa jest zmiana terminu rekultywacji gruntu?
 10. Sposób załatwienia skargi na działalność wójta.
 11. Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola tylko za dwa przejazdy.
 12. Administracja publiczna pracuje zdalnie.
 13. Rażące naruszenie prawa przy rozpoznawaniu wniosku o dostęp do informacji publicznej.
 14. Kandydat na ławnika nie musi być indywidualnie zawiadomiony o sesji rady gminy.
 15. Opłata prolongacyjna w czasie COVID-19.
 16. Zamiar i motywacja w przestępstwie z art. 276 KK.
 17. Oskarżony prezydent miasta a przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.
 18. Zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19.
 19. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika.

Analiza praktyczna:

Podzielność pozwolenia na budowę w ujęciu procesowym.

Pozostałe aktualności