Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

11.09.2020

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów publicznych. Nasza Kancelaria była jednym z partnerów wydarzenia.  

Jednym z prelegentów na Konwencie była radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun, która przygotowała wystąpienie pt. „Doręczenia i dokumentowanie spraw w czasie pandemii i przy pracy zdalnej.” Temat wystąpienia jest niezwykle aktualny, ponieważ nowelizacje ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. dokonana 31 marca i 18 kwietnia) wprowadziły przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz tzw. doręczeń hybrydowych, a więc możliwości doręczania przesyłek poleconych drogą elektroniczną na podstawie upoważnienia udzielonego Poczcie Polskiej w celu przeciwdziałania COVID-19. Aleksandra Urbanowska-Bohun skupiła się w tym zakresie na przedstawieniu obowiązującego stanu prawnego w ogólności oraz na wyciągnięciu z niego wniosków co do obowiązków jednostek-pracodawców, w których muszą oni zostać wsparci przez swoje służby informatyczne. Chodzi bowiem o zapewnienie takich narzędzi jak eSkrzynka na potrzeby odbierania korespondencji hybrydowej, digitalizacja dokumentów w celu umożliwienia pracy zdalnej, dostosowanie urządzeń umożliwiających pracę zdalną czy świadomość ryzyka prawnego związanego z korzystaniem przez pracowników przy pracy zdalnej z prywatnego sprzętu.

Dziękujemy organizatorom za współpracę i możliwość wzięcia czynnego udziału eksperta Kancelarii w tym wydarzeniu. 

Pozostałe aktualności