Zasady prawa podatkowego mają znaczenie! Wygrana w sporze z organem podatkowym

W 2016 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę podatkową wobec naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową w zakresie obrotu towarami. W toku kontroli zakwestionowano część…

Więcej
„Regulaminy korzystania z publicznych obiektów i urządzeń nie mogą powielać ustawowych reguł” - artykuł naszych prawników w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Dziennik Gazeta Prawna” w swoim dodatku „Samorząd i Administracja” (nr 174/2021) opublikował artykuł adwokat Anety Fornalik i aplikant radcowskiej Angeliki Borowiak pt.: „Regulaminy korzystania z publicznych…

Więcej
Ślubowanie adwokackie i radcowskie naszych wychowanków

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adwokatem Tomaszem Jachowiczem, …

Więcej
Wszystkie aktualności

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo wniesione w imieniu naszego Klienta

09.09.2021

Sukcesem przed Sądem pierwszej instancji zakończył się czteroletni proces, prowadzony w imieniu naszego Klienta - Spółki będącej zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od pozwanej Spółki zajmującej się transportem kolejowym oraz od ubezpieczyciela tej Spółki na rzecz naszego klienta kwotę 1.297.830,97 złotych.

Spór pomiędzy Stronami dotyczył odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę kolejową. Pomimo, iż pozwany stał na stanowisku, iż nie ponosi odpowiedzialności, gdyż roszczenie powinno być skierowane do podmiotu trzeciego, to w ocenie Sądu nie budziło wątpliwości, iż to pozwany jako posiadacz zależny, tj. dzierżawca mechanicznego środka komunikacji kolejowej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w tej sprawie. Natomiast podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela była zawarta umowa ubezpieczenia z pozwanym dzierżawcą. 

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim sporządzone na potrzeby procesu trzy opinie zespołu biegłych, potwierdziło zasadność i wysokość zasądzonego odszkodowania.

Sprawa prowadzona była przez adwokat Annę Marciniak oraz radcę prawnego Przemysława Przerywacza.

Pozostałe aktualności