„Najnowsze zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego” – artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk w dzienniku „Rzeczpospolita”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 5 sierpnia 2020 roku opublikował w swoim internetowym wydaniu, artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk zatytułowany…

Więcej
Wzięliśmy udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym dla radców prawnych

W dniu 31 lipca 2020 roku przedstawiciele naszej Kancelarii, radca prawny Joanna Badke oraz radca prawny Jacek Krystek, wzięli wraz z siedmioma innymi zespołami udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym…

Więcej
Zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w Polsce w 18 ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita”

W najbardziej prestiżowym w środowisku prawniczym Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita” zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w skali całej Polski pod względem liczby…

Więcej
Wszystkie aktualności

Spór sądowy prowadzony w imieniu renomowanego producenta pojazdów szynowych zakończony sukcesem

23.06.2020

Radca prawny Przemysław Przerywacz kierujący Departamentem Procesów Sądowych i Spraw Spornych reprezentował renomowanego producenta pojazdów szynowych siedzibą w Poznaniu w sporze z największym w Polsce odbiorcą taboru kolejowego o zapłatę kwoty 10 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W dniu 22 czerwca 2020 roku został w tej sprawie ogłoszony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla naszego Klienta.

Spór dotyczył roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie przez powoda na rzecz pozwanego wagonów kolejowych, któremu przeciwnik sporu przeciwstawił zarzut potrącenia należności na kwotę ponad 10 mln zł z tytułu odsetek od przekazanej zaliczki. Zaliczka została przekazana zgodnie z umową na realizację przedmiotu dostawy, lecz zgodnie z literalną treścią umowy podlegała zwrotowi w przypadku opóźnienia w dostawie.

Odbiorca taboru kolejowego powołując się na umowę wpierw zażądał zwrotu zaliczki, następnie jednak żądał wykonania umowy i rozliczył przekazaną po zawarciu umowy kwotę z wynagrodzeniem za dostarczane wagony. Domagał się jednakże nadal odsetek ustawowych od przekazanych środków, tj. za okres udostępnienia kapitału.

W procesie Kancelaria prezentowała stanowisko, że domaganie się odsetek od udzielonej zaliczki w przypadku, gdy odbiorca taboru kolejowego ostatecznie nie domagał się zwrotu zaliczki, żądał wykonania umowy i przekazaną kwotę rozliczył z wynagrodzeniem za dostarczone wagony, byłoby sprzeczne z istotą zaliczki. Kancelaria argumentowała dodatkowo, że w umowie strony za opóźnienie w dostawie przewidziały odrębną i wyłączną sankcję w postaci kary umownej.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 czerwca 2020 roku, sygn. akt: VII AGa 1774/18 w całości podzielił argumentację prawną przedstawioną przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza i w całości oddalił apelację pozwanego w tej sprawie.

Łączna wartość roszczenia wraz z odsetkami, które zostało prawomocnie zasądzone na rzecz naszego Klienta to kwota ok. 17,4 mln zł.

 

 

Pozostałe aktualności