Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w Sądzie Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji ZE-R MSWiA wydanej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”

01.09.2020

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, na mocy którego zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przywrócił odwołującemu się prawo do emerytury w wysokości sprzed 1 października 2017 roku.

Sąd Okręgowy przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Kancelarię stwierdzając m. in. że nie jest dopuszczalne ponowne obniżenie świadczeń na mocy kolejnej regulacji mającej na celu rozliczenie przeszłości poprzez zmianę zasad funkcjonowania systemu emerytalnego dla osób pełniących służbę w czasach PRL. Sąd Okręgowy podkreślił przy tym, że w 2009 roku wprowadzono pierwszą obniżkę świadczeń byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL, która została oceniona przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt: K 6/09 ) za sprawiedliwą i proporcjonalną, a zatem ponowna ingerencja w regulacje dotyczące zabezpieczenia emerytalnego z tej samej przyczyny nie powinna mieć miejsca.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie ma istotne znaczenie w sprawach wszystkich odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych wydanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Odwołującego się reprezentowali: adwokat Jan Dudzik oraz aplikant radcowski Dominika Krzysztofik z warszawskiego biura Kancelarii.

Pozostałe aktualności