„Dotychczasowe zmiany tylko utrudniały prawidłowe stosowanie prawa”

„Dziennik Gazeta Prawna” – prestiżowy dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach…

Więcej
IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sporze budowlanym

29.08.2019

Kancelaria zakończyła sukcesem spór na etapie postępowania apelacyjnego, w którym radca prawny Przemysław Przerywacz reprezentował jedną z wiodących polskich firm inżynieryjno-wykonawczych, działającą na terenie całego kraju. Wartość przedmiotu sporu wynosiła prawie  725.000,- złotych. W dniu 26 lipca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok, który prawomocnie rozstrzygnął spór w sposób korzystny dla Klienta Kancelarii.

Sprawa dotyczyła roszczeń przeciwnika procesowego Kancelarii (podwykonawcy) związanych z zawartą z Klientem Kancelarii umową o prace budowlano–montażowe, w ramach której podwykonawca zobowiązał się wykonać określone umownie roboty.

Istotnymi kwestiami badanymi przez Sąd I i II instancji była możliwość naliczenia kar umownych naliczonych w związku z odstąpieniem od umowy oraz skuteczności odstąpienia dokonanego w oparciu o treść art. 491 k.c.

Radca prawny Przemysław Przerywacz argumentował, że samo zgłaszanie zaistnienia przeszkód w wykonywaniu umowy nie upoważnia do odstąpienia od umowy, lecz dla prawidłowej realizacji prawa do odstąpienia, konieczne jest wyraźne zagrożenie odstąpieniem od umowy (zakomunikowanie możliwości odstąpienia) w sytuacji nie usunięcia przeszkód, które pojawiły się w trakcie realizacji umowy, uniemożliwiając jej właściwe wykonanie.

Po dokonaniu oceny materiału dowodowego, Sad Apelacyjny w Poznaniu podzielił stanowisko przedstawione przez radcę prawnego Przemysława Przerywacza w apelacji.  Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 26 lipca 2019 roku, zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że obniżył zasądzoną od naszego Klienta na rzecz przeciwnika procesowego kwotę z 724.367,58 złotych do kwoty 274.177,58 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Pozostałe aktualności