„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sporze z deweloperem

25.03.2019

Kancelaria zakończyła sukcesem wieloletni spór ze spółką AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zespół doświadczonych prawników z Departamentu Spraw Karnych-Gospodarczych tj.: adwokat Urszula Nowaczyk, adwokat Joanna-Kaczmarek-Pawlakoraz adwokat Barbara Robaszyńska w bezprecedensowym postępowaniu reprezentował interesy kilkudziesięciu klientów dewelopera (konsumentów) w oparciu o Ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zapisy umów łączące konsumentów z deweloperem zawierały klauzule abuzywne, przewidujące zmianę ceny lokalu z uwagi na różnicę w powierzchni nieruchomości stwierdzoną podczas odbioru lokalu lub inwentaryzacji powykonawczej bez prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Sąd przyjął odpowiedzialność dewelopera wynikającą ze stosowania w zawartych z konsumentami umowach klauzul niedozwolonych i nakazał zapłatę tytułem zwrotu uiszczonych przez konsumentów kwot za tzw. „nadmetraż” wraz z odsetkami.

Pozostałe aktualności