Obsłużyliśmy przekształcenie formy organizacyjnej wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce

Adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Anna Możdżeń oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali, koordynowali i zapewnili obsługę prawną oraz organizacyjną zakończonego sukcesem procesu…

Więcej
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Prawne problemy nurkowania” w dniu 19 grudnia 2020 roku

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którego Prezesem jest adwokat Paweł Sowisło, po raz 21 organizuje konferencję naukową (online), której tematem przewodnim tym razem będą „Prawne problemy nurkowania”.…

Więcej
Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

21.10.2020

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki z branży logistycznej działającej na rynku europejskim. Naszego Klienta reprezentowali adwokat Monika Gruszczyńska oraz adwokat Wojciech Wieruszewski. Wartość szkody Sąd ustalił na blisko 1 milion złotych i zobowiązał oskarżonych do jej naprawienia. Wśród osób, które zostały skazane znajdowali się pracownicy pokrzywdzonej spółki (naszego Klienta) odpowiedzialni za zlecanie i rozliczanie transportów podwykonawców oraz działający z nimi wspólnie i w porozumieniu przewoźnicy, którym te zlecenia transportowe były udzielane. Sposób działania sprawców polegał na tym, że przewoźnik w porozumieniu z pracownikiem pokrzywdzonej spółki (naszego Klienta) wystawiał fikcyjną fakturę VAT, która obejmowała wynagrodzenie za niezleconą i niewykonaną usługę transportową. Następnie pracownicy poszkodowanej spółki (naszego Klienta) odpowiedzialni za weryfikowanie udzielonych zleceń oraz dostarczanych faktur VAT potwierdzali swoimi podpisami, że usługa transportowa rzeczywiście została wykonana i kierowali taką fakturę VAT do wypłaty. Z uwagi na współdziałanie pracowników poszkodowanej spółki (naszego Klienta) wraz z przewoźnikami proceder ten był trudny do wykrycia i udowodnienia.

Cywilna odpowiedzialność osób skazanych w postępowaniu karnym została ustalona przez Sąd Okręgowy w Koninie, który wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 roku zasądził od pozwanych przewoźników i pracowników solidarnie na rzecz naszego Klienta obowiązek zwrotu wyłudzonego wynagrodzenia za fikcyjne transporty.

Adwokat Monika Gruszczyńska z sukcesem reprezentowała także pokrzywdzoną spółkę w sprawach z zakresu prawa pracy, wszczętych wskutek odwołań pracowników od wypowiedzeń dyscyplinarnych.

Pozostałe aktualności