Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół” rekomendując przeprowadzenie aukcji elektronicznej (licytacja w dół), wynikiem czego…

Więcej
„Zamówienia publiczne w czasie epidemii”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 3 kwietnia 2020 roku opublikował artykuł radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego, kierującego praktyką…

Więcej
Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Gminy Czerwonak

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni AKWEN w Koziegłowach”, w wyniku którego w dniu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Szkolenie wewnętrzne dotyczące zmian w prawie mającymi na celu ograniczenie zatorów płatniczych

20.01.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U.2019.1649). Ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach rozliczania się przedsiębiorców. Mając na uwadze ciągłe podnoszenie kompetencji naszych pracowników i współpracowników, w dniach 16 i 17 stycznia 2020 roku doradca podatkowy Iwona Jacieczko oraz aplikant radcowski Małgorzata Łobocka przeprowadziły szkolenie, którego celem było zapoznanie adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników Kancelarii z głównymi założeniami ustawy oraz najistotniejszymi zmianami, które ustawa wprowadziła w szeregu aktów prawnych, m.in. ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe aktualności