„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

25.02.2019

W dniach 18-22 lutego 2019 roku prawnicy Departamentu Spraw Karnych wzięli aktywny udział w organizowanej cyklicznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy położenia tych osób. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób pokrzywdzonych, którym adwokat Urszula Nowaczyk, adwokat Joanna Sowisło – Wawrzyniak, adwokat Monika Gruszczyńska oraz adwokat Joanna Kaczmarek – Pawlak udzieliły licznych, nieodpłatnych porad telefonicznych, w szczególności z zakresu prawa karnego (sprawy dotyczące znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb) oraz prawa rodzinnego (uchylanie się od płacenia alimentów).

Pozostałe aktualności