„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Uczestnictwo Kancelarii w III Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich.

25.04.2016

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Jastrzębiej Górze odbyła się III Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich, w której Kancelaria P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.  uczestniczyła w związku ze świadczoną obsługą prawną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
W czasie tego wydarzenia Kancelarię reprezentowali członkowie Departamentu Prawa Medycznego i Obsługi Podmiotów Leczniczych: mec. Magdalena Cieślińska-Dopierała, mec. Ewelina Jeglikowska, mec. Michał Sierpiński oraz aplikanci Joanna Badke i Michał Górski.
Konferencja miała na celu omówienie bieżących zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu lekarskiego, w tym kwestii związanych z postępowaniem z zakresu odpowiedzialności zawodowej po zmianach procedury karnej, a także zmian w przepisach obowiązujących od 2016 r., dotyczących m.in. zasad wystawiania recept na leki refundowane oraz kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej (w szczególności w formie elektronicznej) i telemedycyną. Przedmiotem dyskusji były także projektowane zmiany przepisów z zakresu  ochrony  zdrowia,  m.in.  przywrócenie  stażu podyplomowego, zmiany w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Uzyskane podczas Konferencji cenne informacje, uzupełnione wymianą wzajemnych doświadczeń zdobytych przez jej uczestników w ramach obsługi izb lekarskich z całego kraju, stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która przyczynia się do prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej izb lekarskich oraz podmiotów leczniczych na najwyższym poziomie.

Pozostałe aktualności