„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Panu Profesorowi Emilowi Pływaczewskiemu

16.10.2018

Adwokat Paweł Sowisło został zaproszony na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Panu Profesorowi Emilowi Pływaczewskiemu,  wybitnemu prawnikowi i kryminologowi,  dziekanowi  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która miała miejsce w dniu 15 października 2018 roku. Kancelarię na nadaniu tego zaszczytnego tytułu reprezentowała w stolicy Warmii i Mazur adwokat Joanna Sowisło, która wręczyła Doktorowi Honoris Causa list gratulacyjny oraz cenny upominek – obraz, dzieło sztuki stworzone przez wybitną wielkopolską plastyczkę.

Pozostałe aktualności