Szkolenie z postępowania w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dniu 22 października 2020 roku adwokat Alicja Kociemba oraz adwokat Aneta Fornalik, przeprowadziły szkolenie on-line z Prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia dla Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Była…

Więcej
Sukces w sprawie sądowej dotyczącej wyłudzenia od naszego Klienta wynagrodzenia na podstawie sfałszowanych faktur VAT

Wyrokiem z dnia 13 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Koninie skazał 7 osób na kary pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa oraz fałszowania dokumentacji na szkodę Klienta Kancelarii - dużej spółki…

Więcej
Adwokat Paulina Kozłowska w Telewizji WTK o prawach pracownika w czasie epidemii

Gościem „Wieczoru WTK” w dniu 10 października 2020 roku była adwokat Paulina Kozłowska, która szczegółowo odpowiadała na pytania dotyczące szeroko rozumianych praw pracownika, tak szczególnie istotnych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

09.09.2020

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających określone nieruchomości komercyjne w postaci budynków biurowych oraz budynków handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln złotych. Jednak w wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2019 roku, minimalnym podatkiem dochodowym zostały objęte wszystkie budynki, położone na terytorium Polski, które generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił przygotowaną przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uznając, że uczelnie udostępniając odpłatnie swoim studentom miejsca w akademikach nie są obowiązane do zapłaty wspomnianego podatku.

Co istotne, do tej pory zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne wydawały odmienne orzeczenia, zrównując de facto działalność uczelni publicznych w tym zakresie z działalnością podmiotów komercyjnych osiągających zyski z wynajmu budynków.

To przełomowe rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie dla wszystkich uczelni posiadających domy studenckie. Konieczność zapłaty minimalnego podatku dochodowego od akademików, wiąże się bowiem ze znacznymi obciążeniami finansowymi dla takich podmiotów.

 

Pozostałe aktualności