Radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun prelegentką na 9 Wielkopolskim Konwencie Informatyków

W dniach 10-11 września 2020 roku Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym gościł 9 Wielkopolski Konwent Informatyków, w którym uczestniczyli przede wszystkim pracownicy IT obsługujący jednostki sektora finansów…

Więcej
Uzyskaliśmy precedensowy wyrok w zakresie podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem pełniącym funkcję akademika

Sprawa dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego, czyli podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. W zamyśle ustawodawcy rozwiązanie to miało być skierowane do podatników posiadających…

Więcej
mec. Mateusz Wojtkowiak zaproszony jako prelegent do udziału w Meet(IP)ing #11

W czwartek, 10 września 2020 roku odbędzie się 11 edycja Meet(IP)ing online, czyli spotkanie prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, organizowane przez Meetipings przy wsparciu Wolters…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wdrożyliśmy Serwis Informacji Prawnej dla lekarzy „e-informator”

17.09.2018

Serwis stanowi narzędzie pozwalające na informowanie o bieżących zmianach w prawie, istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w ramach praktyki zawodowej. Przedstawiane w Serwisie informacje dotyczą kwestii związanych zarówno z szeroko pojętym prawem medycznym, jak też z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnianiem lekarzy w podmiotach leczniczych. Swoim zakresem „e-informator” obejmuje następujące zagadnienia:

  • zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (ustawach oraz rozporządzeniach),
  • zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • informacje dotyczące nowych aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  • informacje dotyczące nowych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • istotne dla lekarzy terminy, z którymi związane są konkretne obowiązki,
  • informacje dotyczące wprowadzenia przez Ministra Zdrowia nowego obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych.

Przedstawiane w Serwisie informacje, opatrywane są krótkim komentarzem Kancelarii, mającym na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na te przepisy prawa lub ich fragmenty, z których wynikają dla lekarzy konkretne obowiązki lub uprawnienia. Informacje w przypadku ich szczególnego znaczenia, poddawane są kategoryzacji ze względu na stopień ważności. W przypadku wątpliwości ze strony lekarzy, możliwe jest uzyskanie na dany temat indywidualnych wyjaśnień ze strony Kancelarii.

Wprowadzone narzędzie ma na celu ułatwienie lekarzom śledzenia zmian w prawie, poprzez przedstawienie najważniejszych oraz najbardziej aktualnych dla nich informacji w jednym miejscu. Informacje na temat zmian w prawie poddawane są bieżącej analizie specjalistów w dziedzinie prawa medycznego (adwokatów oraz radców prawnych), co zapewnia rzetelność przedstawianych w Serwisie treści.

Pozostałe aktualności