„Warunki a kryteria udzielania zamówień”

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu styczeń-luty 2020 (nr 1) opublikował artykuł mec. Grzegorza Józefiaka z Departamentu…

Więcej
Wizyta Premiera Jerzego Buzka

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy…

Więcej
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia o wykreśleniu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu  10 grudnia 2018 roku wydał postanowienie o połączeniu trzech warszawskich szpitali: Szpitala Klinicznego…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wdrożyliśmy Serwis Informacji Prawnej dla lekarzy „e-informator”

17.09.2018

Serwis stanowi narzędzie pozwalające na informowanie o bieżących zmianach w prawie, istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w ramach praktyki zawodowej. Przedstawiane w Serwisie informacje dotyczą kwestii związanych zarówno z szeroko pojętym prawem medycznym, jak też z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnianiem lekarzy w podmiotach leczniczych. Swoim zakresem „e-informator” obejmuje następujące zagadnienia:

  • zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (ustawach oraz rozporządzeniach),
  • zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • informacje dotyczące nowych aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  • informacje dotyczące nowych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • istotne dla lekarzy terminy, z którymi związane są konkretne obowiązki,
  • informacje dotyczące wprowadzenia przez Ministra Zdrowia nowego obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych.

Przedstawiane w Serwisie informacje, opatrywane są krótkim komentarzem Kancelarii, mającym na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na te przepisy prawa lub ich fragmenty, z których wynikają dla lekarzy konkretne obowiązki lub uprawnienia. Informacje w przypadku ich szczególnego znaczenia, poddawane są kategoryzacji ze względu na stopień ważności. W przypadku wątpliwości ze strony lekarzy, możliwe jest uzyskanie na dany temat indywidualnych wyjaśnień ze strony Kancelarii.

Wprowadzone narzędzie ma na celu ułatwienie lekarzom śledzenia zmian w prawie, poprzez przedstawienie najważniejszych oraz najbardziej aktualnych dla nich informacji w jednym miejscu. Informacje na temat zmian w prawie poddawane są bieżącej analizie specjalistów w dziedzinie prawa medycznego (adwokatów oraz radców prawnych), co zapewnia rzetelność przedstawianych w Serwisie treści.

Pozostałe aktualności