Reprezentując Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2020 roku (sygn. akt KIO 1115/20) Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Wykonawcy, tym samym potwierdzając prawidłowość decyzji Zamawiającego tj. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego…

Więcej
Reprezentując Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia odnieśliśmy sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w prowadzonym przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym…

Więcej
Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wizyta Premiera Jerzego Buzka

31.01.2020

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy wieloletniego europarlamentarzysty, odniósł się do najważniejszych bieżących problemów Unii Europejskiej dotyczących „Brexitu”, osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Premier Jerzy Buzek z chęcią i wyczerpująco odpowiedział także na pytania zadane przez uczestników spotkania.

Bardzo pozytywnie Pan Premier odebrał prezentację usługi prawnej z wykorzystaniem immersyjnej rzeczywistości „wirtualnej sali sądowej”, biorąc osobisty udział w przeprowadzonej symulacji procesu sądowego, w której uczestniczył w charakterze „publiczności”.

Swoje wrażenia Pan Premier podsumował stwierdzeniem: ”Gdyby każdy na kilka dni przed czekającym go procesem mógł skorzystać z wirtualnej sali sądowej, byłoby to zbawienne”.

 

Wieczorem, na cześć Pana Premiera, mec. Paweł Sowisło oraz mec. Krzysztof Topolewski wydali uroczystą kolację z udziałem m. in.: Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka, Starosty Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pana Profesora Andrzeja Tykarskiego, Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Pana Profesora Wojciecha Hory.    

   

 

 

 

                          

                                         

  

 

                                                                                                                                          

                                 

                               

                            

 

 

Pozostałe aktualności