Obsługa prawna zamówienia publicznego Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach

Kancelaria kompleksowo przygotowała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów do szkół” rekomendując przeprowadzenie aukcji elektronicznej (licytacja w dół), wynikiem czego…

Więcej
„Zamówienia publiczne w czasie epidemii”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 3 kwietnia 2020 roku opublikował artykuł radcy prawnego Wojciecha Piórkowskiego, kierującego praktyką…

Więcej
Obsługa prawna zamówienia publicznego dla Gminy Czerwonak

Kancelaria kompleksowo przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni AKWEN w Koziegłowach”, w wyniku którego w dniu…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wizyta Premiera Jerzego Buzka

31.01.2020

W dniu 31 stycznia 2020 roku wizytę w Kancelarii złożył jej serdeczny przyjaciel Pan Premier Jerzy Buzek wraz z Panią Minister Teresą Kamińską. Podczas spotkania z zespołem Kancelarii, Pan Premier z perspektywy wieloletniego europarlamentarzysty, odniósł się do najważniejszych bieżących problemów Unii Europejskiej dotyczących „Brexitu”, osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Premier Jerzy Buzek z chęcią i wyczerpująco odpowiedział także na pytania zadane przez uczestników spotkania.

Bardzo pozytywnie Pan Premier odebrał prezentację usługi prawnej z wykorzystaniem immersyjnej rzeczywistości „wirtualnej sali sądowej”, biorąc osobisty udział w przeprowadzonej symulacji procesu sądowego, w której uczestniczył w charakterze „publiczności”.

Swoje wrażenia Pan Premier podsumował stwierdzeniem: ”Gdyby każdy na kilka dni przed czekającym go procesem mógł skorzystać z wirtualnej sali sądowej, byłoby to zbawienne”.

 

Wieczorem, na cześć Pana Premiera, mec. Paweł Sowisło oraz mec. Krzysztof Topolewski wydali uroczystą kolację z udziałem m. in.: Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka, Starosty Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pana Profesora Andrzeja Tykarskiego, Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Pana Profesora Wojciecha Hory.    

   

 

 

 

                          

                                         

  

 

                                                                                                                                          

                                 

                               

                            

 

 

Pozostałe aktualności