Obsłużyliśmy przekształcenie formy organizacyjnej wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w Polsce

Adwokat Krzysztof Topolewski, radca prawny Anna Możdżeń oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali, koordynowali i zapewnili obsługę prawną oraz organizacyjną zakończonego sukcesem procesu…

Więcej
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Prawne problemy nurkowania” w dniu 19 grudnia 2020 roku

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którego Prezesem jest adwokat Paweł Sowisło, po raz 21 organizuje konferencję naukową (online), której tematem przewodnim tym razem będą „Prawne problemy nurkowania”.…

Więcej
Publikujemy w Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS

W Serwisie Informacji Prawnej C.H.Beck LEGALIS można zapoznać się z opracowaniami naszych prawników i doradców podatkowych. Komentujemy zmiany w przepisach, orzeczenia oraz dokonujemy analizy praktycznych…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą, która potwierdziła prawidłowość warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert

16.11.2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz PKP PLK S.A., pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407p Koziegłowy - Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" w systemie "Projektuj i Buduj” Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 10 listopada 2020 r. (KIO 2654/20) oddaliła w całości odwołanie wniesione przez Wykonawcę. Budimex S.A. skarżył określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert w zakresie zasadności dokonywania oceny personelu skierowanego do realizacji zamówienia (kierownik budowy, projektant).

Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą skutecznie reprezentowali: radca prawny Grzegorz Józefiak oraz radca prawny Wojciech Piórkowski z Departamentu Prawa Zamówień Publicznych.

Pozostałe aktualności