„Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Pozwolenie na budowę…

Więcej
„Decyzja o warunkach zabudowy - wybrane problemy praktyczne” - publikacja książkowa mec. Anety Fornalik, mec. Alicji Kociemby i doradcy podatkowego Iwony Jacieczko

Miło nam poinformować, że już w marcu 2021 roku ukaże się publikacja książkowa autorstwa adwokat Anety Fornalik, adwokat Alicji Kociemby oraz doradcy podatkowego Iwony Jacieczko pt.: „Decyzja o warunkach…

Więcej
„Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich” - artykuł mec. Jacka Sobczaka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dniu 25 lutego 2021 roku na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” ukazał się artykuł mec. Jacka Sobczaka pt. „Trudna odpowiedzialność uczelni medycznych za straty finansowe szpitali uniwersyteckich”, poświęcony…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana w Sądzie pracy - uzyskaliśmy odszkodowanie dla lekarza rezydenta zwolnionego z pracy

15.01.2021

W dniu 7 stycznia 2021 roku, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok, uwzględniający apelację skierowaną przez radcę prawnego Annę Piotrowską-Musioł oraz adwokata Paulinę Kozłowską w imieniu lekarza rezydenta zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym. Sąd II instancji zmienił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli i zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Pracownik, będący lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w podmiocie leczniczym został przez pracodawcę zobowiązany do odbycia dyżuru medycznego w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Lekarz rezydent miał ze Szpitalem zawartą umowę o pracę na czas określony (okres odbywania rezydentury) i jako osoba przygotowująca się do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza zobowiązany był do udzielania świadczeń objętych programem specjalizacji. Pracownik nie miał zawartej ze Szpitalem odrębnej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ocenie lekarza rezydenta polecenie służbowe nie zostało skutecznie wydane, wobec czego lekarz nie odbył dyżuru. W konsekwencji, pracodawca rozwiązał z nim umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z jego winy.

Nie zgodziwszy się z decyzją Dyrekcji Szpitala, lekarz rezydent skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

Pozostałe aktualności