Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania wniesioną w imieniu Klienta – byłego pracownika pozwanej spółki, zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Generalnego – przez Kancelarię skargę kasacyjną, której podstawę…

Więcej
Artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego w "Monitorze Zamówień Publicznych"

„Monitor Zamówień Publicznych” - jeden z najbardziej prestiżowych periodyków w zakresie zamówień publicznych - w wydaniu listopadowym 2019 (nr 10) opublikował artykuł mec. Wojciecha Piórkowskiego — Dyrektora…

Więcej
Obsłużyliśmy scalenie akcji spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Adwokat Krzysztof Topolewski oraz radca prawny Mateusz Wojtkowiak doradzali, wspierali i zapewnili obsługę prawną zakończonego sukcesem procesu łączenia (scalenia) akcji spółki publicznej notowanej na…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana w sporze z Izbą Administracji Skarbowej

21.11.2019

Kancelaria w imieniu byłej Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu toczyła spór sądowy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Reprezentowana przez radcę prawnego Ewelinę Jeglikowską była Naczelnik dochodziła zasądzenia kwoty wyrównania odprawy emerytalnej oraz kwoty wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, w związku z obniżeniem jej mnożnika prognozowanego przeciętnie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, służącego ustaleniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego z wysokości 4,300 do 1,789. Dokonana z naruszeniem przepisu art. 42 kodeksu pracy zmiana warunków płacy Powódki była w ocenie Kancelarii nieskuteczna, zaś dochodzone roszczenie zasadne.

Izba Administracji Skarbowej twierdziła, że z zawartych z pracownikiem porozumień wynikała prawidłowość wypłacanego uposażenia.

Po dokonaniu oceny materiału dowodowego: Sąd Rejonowy w Poznaniu, a następnie po apelacji złożonej przez Izbę Administracji Skarbowej, Sąd Okręgowy w Poznaniu, podzieliły stanowisko przedstawione przez Kancelarię wyrażone w pozwie i uznały roszczenia Powódki za całkowicie zasadne. Zasądzono na rzecz byłej Naczelnik zarówno kwotę tytułem wyrównania odprawy emerytalnej wraz z ustawowymi odsetkami jak i dochodzoną kwotę tytułem wyrównania wynagrodzenia zasadniczego za stosowne miesiące.

Pozostałe aktualności