Precedensowe rozstrzygnięcie Sądu w sporze pomiędzy stronami umowy najmu lokalu w galerii handlowej dotyczące odstąpienia od umowy w związku z pandemią koronawirusa

Wnioskiem skierowanym do Sądu Okręgowego w imieniu Klienta, najemcy lokalu w galerii handlowej, Kancelaria domagała się udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia nałożonej przez wynajmującego…

Więcej
Konferencja „Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia”

Wspólnie z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty działające w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, które w kontekście realizacji przepisów Prawa Zamówień Publicznych…

Więcej
mec. Wojciech Piórkowski zaproszony jako prelegent do udziału w Toruńskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych

Radca prawny Wojciech Piórkowski - Dyrektor Departamentu Prawa Zamówień Publicznych, został zaproszony przez organizatora, tj. miesięcznik: „Zamawiający, zamówienia publiczne w praktyce” do udziału w charakterze…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana w sporze z Izbą Administracji Skarbowej

21.11.2019

Kancelaria w imieniu byłej Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu toczyła spór sądowy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Reprezentowana przez radcę prawnego Ewelinę Jeglikowską była Naczelnik dochodziła zasądzenia kwoty wyrównania odprawy emerytalnej oraz kwoty wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, w związku z obniżeniem jej mnożnika prognozowanego przeciętnie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, służącego ustaleniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego z wysokości 4,300 do 1,789. Dokonana z naruszeniem przepisu art. 42 kodeksu pracy zmiana warunków płacy Powódki była w ocenie Kancelarii nieskuteczna, zaś dochodzone roszczenie zasadne.

Izba Administracji Skarbowej twierdziła, że z zawartych z pracownikiem porozumień wynikała prawidłowość wypłacanego uposażenia.

Po dokonaniu oceny materiału dowodowego: Sąd Rejonowy w Poznaniu, a następnie po apelacji złożonej przez Izbę Administracji Skarbowej, Sąd Okręgowy w Poznaniu, podzieliły stanowisko przedstawione przez Kancelarię wyrażone w pozwie i uznały roszczenia Powódki za całkowicie zasadne. Zasądzono na rzecz byłej Naczelnik zarówno kwotę tytułem wyrównania odprawy emerytalnej wraz z ustawowymi odsetkami jak i dochodzoną kwotę tytułem wyrównania wynagrodzenia zasadniczego za stosowne miesiące.

Pozostałe aktualności