„Najnowsze zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej personelu medycznego” – artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk w dzienniku „Rzeczpospolita”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, uznawany za najbardziej opiniotwórcze medium w Polsce, w dniu 5 sierpnia 2020 roku opublikował w swoim internetowym wydaniu, artykuł adwokat Urszuli Nowaczyk zatytułowany…

Więcej
Wzięliśmy udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym dla radców prawnych

W dniu 31 lipca 2020 roku przedstawiciele naszej Kancelarii, radca prawny Joanna Badke oraz radca prawny Jacek Krystek, wzięli wraz z siedmioma innymi zespołami udział w I Wielkopolskim Turnieju Negocjacyjnym…

Więcej
Zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w Polsce w 18 ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita”

W najbardziej prestiżowym w środowisku prawniczym Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika „Rzeczpospolita” zajęliśmy 1 miejsce w Wielkopolsce oraz 11 miejsce w skali całej Polski pod względem liczby…

Więcej
Wszystkie aktualności

Wygrana w sporze z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego

02.07.2020

Spór rozpoczął się w 2016 roku, w wyniku wszczęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kontroli podatkowej u naszego Klienta-Przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową. W toku kontroli zakwestionowano jego strategię marketingową polegającą na sprzedaży części towarów oferowanych w zestawach za kwotę 1 złotego. Zdaniem organu podatkowego działanie to stanowiło naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług i skutkowało zaniżeniem podstawy opodatkowania.

Nasz Klient nie zgodził się z ustaleniami kontroli, dlatego wszczęto w tej sprawie postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem w 2018 roku niekorzystnej dla Podatnika decyzji. W rozstrzygnięciu tym organ podatkowy, podtrzymał swoje stanowisko dotyczące stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. W decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego określono naszemu Klientowi zobowiązanie do zapłaty z tytułu podatku VAT.

W wyniku odwołania złożonego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Organ odwoławczy przychylił się do argumentacji Kancelarii, że sprzedaż za "symboliczną złotówkę" nie jest sprzeczna z prawem, jeżeli cena ta jest uzasadniona względami ekonomicznymi towarzyszącymi danej transakcji, np. gdy stanowi element strategii podatnika, która ma doprowadzić do umocnienia jego pozycji na rynku i zwiększenia wolumenu sprzedaży.

Pozostałe aktualności